Home Per què edificació eficient?

Dilluns10 Desembre 2018

per què oogwy

Per què edificació eficient?

oogwy eficiencia energetica

Per necessitat d'estalvi,per salut, per sostenibilitat

Per què fer simulacions energètiques?
Amb la simulació energètica aconseguim optimitzar les solucions arquitectòniques i constructives d’un projecte per reduir el consum d’energia i augmentar el confort.

D’entre varies propostes o solucions permet trobar aquella més eficient. Només amb un estudi acurat es pot arribar a reduir el consum d’un edifici en un 30% sense grans modificacions.
pujar
Per què és important conèixer el comportament tèrmic dels tancaments?
No tots el tancaments tenen el mateix comportament tèrmic davant les mateixes condicions. Per tant en cada situació és necessari buscar el tancament amb les característiques que més s’adaptin a l’ús del recinte, al tipus de calefacció, clima.

Comparativa de dos tancaments amb els mateixos materials distribuïts de diferent manera.
Tancament Tradicional Tancament amb aïllament fora
Aïllament Tèrmic 0.6 W/m² ºK 0.6 W/m² ºK
Inèrcia tèrmica interior 13.7 KJ/m²ºK 93.7 KJ/m²ºK
Coeficient Amortiment 0.66 0.35
pujar
Per què és important escollir el vidre adequat?
Escollir el vidre que més s’adapta a l’orientació, les ombres, les temperatures de cada finestra, ens pot fer arribar a estalviar més d’un 35% de consum d’energia total i més del 40% de la refrigeració.
pujar
Per què utilitzar materials naturals?
Per les seves prestacions, per una consciència medi ambiental i per evitar la major quantitat de tòxics en les nostres cases.
Poliestirè llana d'ovella
Coeficient transmissió tèrmica (W/mºK) 0.042 0.043
Consum Energia (KWh/m³) 1220 30
CO2 (Kg/m³) 650 7
Permeabilitat al vapor d’aigua (μ ) 100 1
% Material Renovable 0% 100%
pujar
Per què fer un estudi d’ombres?
En el nostre clima el control de les ombres determina d’una manera directe la despesa en climatització.

Aquesta pot suposar un estalvi major del 50% del consum de fred i pot suposar unes aportacions gratuïtes de calor durant l’hivern que poden representar més d’un 20% del total de la calefacció.pujar
Per què fer una auditoria energètica?
Saps si la teva factura energètica és eficient? Vols pagar realment per l’energia que necessites?

Tot comença per aquí i només avaluant l’ús eficient de l’energia que es requereix i fent una anàlisi energètic detallat del consum i les pèrdues d’energia es podrà atacar aquest problema d’arrel i obtenir estalvis energètics importants.
pujar
Per què la bioconstrucció?
Perquè es basa en el concepte de la globalitat, té en compte tots els conceptes, energètic, ambientals, confort, salut, benestar, i socials.
pujar
Per què separar i gestionar els residus?
Una bona gestió de residus suposa a banda de millorar el medi ambient suposa un disminució de costos en abocadors.

Perquè els material de que disposem a la terra son limitats i la única manera de que en pugui disposar generacions futures és reciclant-los i reutilitzar-los.
Cost m3
Runes Netes 4-10 €
Runes Brutes 15-25€
Especials 40€
pujar
Per què escollir materials amb poca despesa energètica?
Perque d’aquesta manera reduïm el consum energètic i per tant la part proporcional del cost d’energia del producte, a més de la reducció en les emissions de CO2 que s’alliberen a l’atmosfera i dels residus nuclears a la terra.
cKWh/Kg
Alumini 60,00
PVC 22,00
Acer 10,00
Ceràmica 0,80
Fusta 0,06
pujar

Jordi Corominas

 Jordi Corominas Tabares

Jordi Corominas Tabares és Arquitecte Tècnic per la UdG i Master en Bioconstrucció.

Fany Brunner

 Fany Brunner

Fany Brunner és Arquitecte Tècnic per la UdG i Master en Facilty Management.

Contacta

Per a qualsevol qüestió pots contactar amb nosaltres:Contactar

Conecta a les xarxes

Vols mantenir-te en contacte?

Facebook Youtube Grera

contacta amb oogwy


663 95 35 25
Email