blog

Home blog Comportament tèrmic en un edifici

Diumenge17 Febrer 2019

Comportament tèrmic d'un edifici

Ecohabitar.Comportament tèrmic d'un edifici

Com es pot veure a l’article “Comportamiento térmico de un edificio” (Jordi Corominas i Estefania Bruner , Ecohabitar nº37) , si es fa un estudi per adaptar la casa a cada zona climàtica concreta, escollint bé les solucions constructives per a les diferents orientacions, i tenint en compte les radiacions solars, es poden obtenir rendiments de l’edifici molt bons, aconseguint economitzar en la despesa energètica i alhora tenint un bon confort tèrmic en el seu interior.

Alhora d’adquirir un producte sempre mirem que sigui el més adaptat a les nostres necessitats i que requereixi el mínim de manteniment , per tal que resulti el més econòmic possible. En canvi, quan es tracta de valorar una casa, tendim a oblidar-nos d’aquests conceptes. Si entenem la casa com una màquina o un objecte en el que esperem estar el màxim de confortables amb el mínim de despesa energètica, cal que la geometria, les solucions constructives i els materials escollits siguin els idonis per la seva zona climàtica i ubicació.


Ecohabitar.Simulacio solar de dos edificis

Malauradament, moltes vegades es construeix el mateix tipus d’edifici a Almeria i a Barcelona, sense tenir en compte que pertanyen a diferents zones climàtiques, aquestes diferències en la climatologia fan que les necessitats de cada edifici siguin diferents. En aquests casos, per aconseguir estar confortable, s’opta per la solució més fàcil, que és simplement col•locar una caldera o un aparell d’aire condicionat més potent, amb les conseqüències negatives que aquesta solució té per a la nostra butxaca, la salut de les persones, i el medi ambient.

Jordi Corominas

 Jordi Corominas Tabares

Jordi Corominas Tabares és Arquitecte Tècnic per la UdG i Master en Bioconstrucció.

Fany Brunner

 Fany Brunner

Fany Brunner és Arquitecte Tècnic per la UdG i Master en Facilty Management.

Contacta

Per a qualsevol qüestió pots contactar amb nosaltres:Contactar

Conecta a les xarxes

Vols mantenir-te en contacte?

Facebook Youtube Grera

contacta amb oogwy


663 95 35 25
Email