blog

Home blog apunts sobre materials de bioconstrucció

Diumenge17 Febrer 2019

apunts sobre materials de bioconstrucció

Curs sobre materials en la masia sostenible

Els dies 6 i 13 de Març hem estat a l'Escola Agrària de Manresa, impartint el curs sobre els materials en una masia sostenible .En una primera part teòrica s’ha aprofundit en el procés d’elaboració que es segueix per fabricar els materials més habituals en la construcció de cases de pedra. Hem vist que, per exemple, per a l’obtenció del ciment portland cal arribar a temperatures de 1500ºC, amb la conseqüent despesa energètica que aquest fet comporta, i que per al contrari, per a obtenir guix només cal arribar a 170ºC.

curs materials bioconstrucció tradicionals curs manresa Jordi Corominas i Pere Cañadas
Pere Cañadas en el curs materials sostenibles

S’ha pogut comprovar també que els materials utilitzats en la masia tradicional, com són la pedra, la fusta, la ceràmica, son dels materials amb un procés d’elaboració més senzilla i amb més bones prestacions des del punt de vista de la bioconstrucció.

Després d’una primera sessió teòrica, els alumnes han pogut tocar els materials. Hem tingut la sort de poder comptar amb en Pere Cañadas, que ens ha transmès la seva experiència alhora d’utilitzar aquests materials i ens ha explicat quins han estat els criteris que ha utilitzat per construir la seva casa.

S’ha vist com amb materials com la rajola i el maó de quatre ha pogut construir una volta catalana. Per a les parets exteriors s’han utilitzat morters de calç i pedra, suro com a aïllament, bigues de fusta com a suport de la coberta de teula. També ens ha explicat algunes tècniques de tractament de la fusta amb sals de bòrax i essència de trementina.

Un dels criteris rellevants per a aquest projecte ha estat tenir en compte la ubicació i origen dels materials. En aquest cas molts han provingut d’enderrocs: les pedres, part de les teules, toves i algunes bigues de fusta. Els altres materials han estat subministrats per fabriques que situades en un radi d’uns 20 Km, excepte altres com les bigues de fusta , situats en una població a 38 km de la casa.

Això ens demostra que és possible construir amb elements de bona qualitat amb criteris de bioconstrucció i molt propers de nostre entorn, això si, cal una feina de recerca i informació prèvia a l’inici de l’obra.

Per als que estigueu interessats, des d’aquest enllaç podeu descarregar la part teòrica d’aquest curs sobre materials de bioconstrucció.

Jordi Corominas

 Jordi Corominas Tabares

Jordi Corominas Tabares és Arquitecte Tècnic per la UdG i Master en Bioconstrucció.

Fany Brunner

 Fany Brunner

Fany Brunner és Arquitecte Tècnic per la UdG i Master en Facilty Management.

Contacta

Per a qualsevol qüestió pots contactar amb nosaltres:Contactar

Conecta a les xarxes

Vols mantenir-te en contacte?

Facebook Youtube Grera

contacta amb oogwy


663 95 35 25
Email